వరల్డ్ కప్ లో ఆడుతున్న భారత్ జట్టు ఇదే..

వరల్డ్ కప్ లో ఆడుతున్న భారత్ జట్టు ఇదే..