భార్య, అత్త పై విచక్షణారహితంగా దాడి చేసిన మణుగూరు ఎస్సై జితేందర్

భార్య, అత్త పై విచక్షణారహితంగా దాడి చేసిన మణుగూరు ఎస్సై జితేందర్